Organisatie

Paasvee Rhenen, zaterdag 30 maart 2019

De Marktcommissie

De burgemeester van Rhenen is vanouds ere-voorzitter. Als ereleden zijn benoemd Gert-Jan van Dam te Elst (Gld), Jan Rauw en Jan Henken te Rhenen. Zie ook de profielfoto’s voor de leden van de commissie.

Samenwerking

De organisatie van de traditionele paasveetentoonstelling is in handen van de gemeentelijke Stichting De Marktcommissie in Rhenen. Het bestuur laat zich bijstaan door diverse vrijwilligers en gekwalificeerde keurmeesters. Ook prijzen wij ons gelukkig met de medewerking van de gemeente Rhenen, eigenaren Joyce Nieberg en Ruud Bogerd van manege Blauwendraad, de omwonenden voor het beschikbaar stellen van parkeerterrein en Vallei & Wetering Dierenartsen in Veenendaal voor de veterinaire controle.

Niek Veldhuizen
Voorzitter
Niek Veldhuizen
Jan van Maanen
Secretaris & penningmeester
Jan van Maanen
Wim van Dijk
Vice-voorzitter
Wim van Dijk
Jannet Methorst-Achterberg
Public relations
Jannet Methorst-Achterberg
Wim van Miltenburg
Lid
Wim van Miltenburg
Gerrit ter Haar
Lid
Gerrit ter Haar
David van Laar
Lid
David van Laar
Henk-Jan ter Haar
Lid
Henk-Jan ter Haar
Harmen Bunt
Lid
Harmen Bunt
Kom ons team versterken!
Word vrijwilliger en versterk je CV
Kom ons team versterken!

Onze historie

De paasveetentoonstelling kent een rijke historie. Op 16 oktober 1926 besloot de gemeenteraad van Rhenen in het kader van zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de markten tot het in het leven roepen van de Stichting De Marktcommissie. In elk geval vanaf 1925 wordt dit evenement in Rhenen georganiseerd, aanvankelijk op het Fred. van de Paltshof en later op het Koningshof in het stadscentrum. In de naoorlogse jaren was de remise van vervoersmaatschappij Centraal Nederland nabij de rijnbrug de thuishaven en vanaf 2005 is dat de manege Blauwendraad.