Inschrijven

89e Paasvee Rhenen, zaterdag 18 maart 2023

Gezondheidseisen

Dit jaar stellen wij voor deelname geen eisen aan de gezondheidsstatus van uw UBN, zoals deze is vermeld bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Volgens de door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gestelde voorwaarden moeten inzenders er voor zorgen dat binnen 5 dagen voor de keuring de runderen klinisch gekeurd zijn door de dierenarts. Deze dient aan u een gezondheidsverklaring af te geven, die door de organisatie bij e aanvoer van het vee wordt ingenomen. Het model van de gezondheidsverklaring kunt u hiernaast downloaden.

Alleen klinisch gezonde dieren worden toegelaten, dus dieren vrij van diarree, hoesten, snotteren en huidaandoeningen, zoals ringschurft. Ook dieren, welke slecht ter been zijn, slechte klauwen hebben of zwakheid vertonen (zoals snelle vermoeidheid), zullen worden geweerd.

Eventuele vragen over gezondheidseisen worden graag beantwoord door commissielid Chris van Wagensveld, telefoon 06-27873114.

Schrijf je in!

Download het inschrijfformulier. Deze kunt u daarna uitprinten. Graag het voorblad geheel invullen. Op het tweede blad kunt u zien in welke klasse uw vee wordt ingedeeld. De klasse kunt u op het voorblad vermelden.

Als u in het programmaboekje een vermelding bij uw inschrijving wenst (bv. Aangekocht door..), dat graag in de laatste kolom aangeven.

Het ingevulde formulier tijdig mailen naar marktcommissie@rhenen.nl of verzenden naar ‘Marktcommissie Rhenen’ Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen.

Vragen? Belt u gerust naar Kimberly Dowers op telefoonnummer 0317-681684.