Inschrijven

Paasvee Rhenen, zaterdag 30 maart 2019

De tentoonstelling Leptospirose-vrij, BVD-veilig en IBR-veilig

Volgens de door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gestelde voorwaarden moeten inzenders er voor zorgen dat binnen 5 dagen voor de keuring de runderen klinisch gekeurd zijn door de dierenarts. Deze dient aan u een gezondheidsverklaring af te geven, die door de organisatie bij de aanvoer van het vee wordt ingenomen. Het model van de gezondheidsverklaring kunt u hiernaast downloaden.

De 85e paasveetentoonstelling Rhenen is alleen toegankelijk voor rundvee dat afkomstig is van bedrijven met een gezondheidsstatus leptospirose-vrij, BVD-veilig en IBR-veilig. Een uitleg daarbij vindt u in de bijlage bij de Algemene Bepalingen PVT-2019 hiernaast. Voor vragen hierover kunt u ook contact opnemen met ons commissielid Harmen Bunt, telefoon 06-52775003, of bij de Gezondheidsdienst. Als het bedrijf deze status niet heeft, wend u zich dan tijdig tot de dierenarts, zodat deze door bloed te tappen de Gezondheidsdienst kan laten beoordelen of aan uw UBN de voor de paasveetentoonstelling vereiste gezondheidsstatus kan worden toegekend.

Schrijf je in!

Download het inschrijfformulier. Deze kunt u daarna uitprinten. Graag het voorblad geheel invullen. Op het tweede blad kunt u zien in welke klasse uw vee wordt ingedeeld. De klasse kunt u op het voorblad vermelden.

Als u in het programmaboekje een vermelding bij uw inschrijving wenst (bv. Aangekocht door..), dat graag in de laatste kolom aangeven.

Het ingevulde formulier tijdig mailen naar info@paasveerhenen.nl of verzenden naar ‘Marktcommissie Rhenen’ Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen, of faxen naar 0317-617064.

Vragen? Belt u gerust naar Jan van Maanen op telefoonnummer 0317-681642 of op 06-11432508.