Wijziging secretariaat Stichting De Marktcommissie Rhenen

Geplaatst op8.1.2024

Burgemeester en wethouders van Rhenen hebben – tot onze spijt – ons bestuur laten weten dat het secretariaat van onze gemeentelijke Stichting niet langer door een ambtelijk secretaris in het Huis van de gemeente Rhenen zal worden gevoerd. Wij prijzen ons gelukkig dat ons bestuurslid Chris van
Wagensveld het secretariaat wil overnemen. Hij zal in zijn werkzaamheden worden ondersteund door ons nieuwe lid Janine Simonsz. Met deze bestuurswijziging wijzigt ook het mailadres van de Stichting De Marktcommissie: dit is nu paasveerhenen@gmail.com

Wij danken Kimberly Dowers dat zij het secretariaat in 2022 en 2023 heeft gevoerd.

Als nieuw lid van ons bestuur is ook Roeland van Laar toegevoegd. Wij heten hem van harte welkom, temeer nu daarmee met het oog op de toekomst een verjonging in het bestuur wordt bereikt.