Eindelijk weer Paasvee Rhenen!

Geplaatst op8.11.2022

Door de Corona pandemie zijn 3 jaren zonder Paasvee Rhenen voorbij gegaan. Wij richten onze organisatie nu op de 89e Paasvee Rhenen, die wij op zaterdag 18 maart 2023 in de Manege Blauwendraad hopen te houden.

Historisch gezien heeft het beste slachtrijpe vleesvee prioriteit op onze paasveetentoonstelling. Daarnaast is er uiteraard alle aandacht voor de beste runderen bestemd voor de fokkerij en de mesterij. Vanuit deze gedachte hebben wij als bestuur van de Marktcommissie Rhenen besloten vanaf 2023 alle bedrijven in het bezit van een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) ongeacht de geregistreerde gezondheidsstatus toe te staan vee in te zenden naar onze paasveetentoonstelling.

Wij zien u graag verschijnen op zaterdag 18 maart 2023!